სიახლეები

ტესტი

დიდი ხნის დამკვიდრებული ფაქტია, რომ გვერდის განლაგების დათვალიერებისას მკითხველს ყურადღება გაფანტავს გვერდის წასაკითხი შინაარსით. Lorem Ipsum-ის გამოყენების აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ მას აქვს ასოების მეტ-ნაკლებად ნორმალური განაწილება, განსხვავებით „შინაარსი აქ, შიგთავსი აქ“, რაც მას წასაკითხად ინგლისურად გამოიყურება. დესკტოპის გამოქვეყნების მრავალი პაკეტი და ვებ გვერდის რედაქტორი ახლა იყენებს Lorem Ipsum-ს, როგორც ნაგულისხმევი მოდელის ტექსტს, და 'lorem ipsum'-ის ძიება აღმოაჩენს ბევრ ვებსაიტს, რომლებიც ჯერ კიდევ ადრეულ ეტაპზეა. წლების განმავლობაში ვითარდებოდა სხვადასხვა ვერსიები, ხან შემთხვევით, ხან მიზანმიმართულად (ინექციური იუმორი და მსგავსი).